Kloakkoversvømmelse i kjellerne

315
Foto: André Langseth

Hovedkloakkrørene i Fredrikke Qvams gate gikk i dag tette på grunn av opphopning av fremmedlegemer. Oslo vann- og avløpsetat og vaktmesterens rørleggere har etter mye arbeid fått åpnet rørene igjen. Kjelleren i oppgang E og den lille kjelleren mellom E og F ble dessverre fylt med kloakk som følge av de tette rørene.

Beboere som har boder med gjenstander som er skadet må melde dette inn til eget forsikringsselskap. Sameiets forsikring dekker ikke gjenstander i fellesarealene.

Det jobbes nå med grovtømming av gulvene for kloakk slik at rengjøringspersonell fra Kitty etterhvert kan starte sitt arbeid.

Styret minner igjen om at INGENTING ANNET ENN TOALETTPAPIR skal spyles ned i toalettet. Store mengder fett i avløpet må også unngås, og skal kastes som restavfall. Hendelser som i dag medfører skader og frustrasjon, og belaster fellesskapet med store og helt unødvendige utgifter.