Kloakkanlegget i gata ved oppgangene D, E og F er tett. Det pågår nå et arbeid med å åpne rørene av rørleggere og mannskaper fra Oslo vann- og avløpsetat. Flere kjellere er fylt med kloakk. Mer informasjon kommer som egen sak.

171