Kondensproblemer – loftsleilighetene

Forvaltning Byggteknisk Kondensproblemer - loftsleilighetene

OBOS Prosjekt undersøkte i januar 2013 hvorvidt loftsleilighetene har fått fuktskader på grunn av dårlig isolert tak og såkalte ”kuldebroer”.

Konklusjonen er at det ikke er påvist fukt eller sopp- og muggskader, slik vi fryktet. Flekkene i taket i enkelte leiligheter er snarere et resultat av en kombinasjon av tørr luft og dårlig sirkulasjon, kombinert med kuldebroer. Der det er kuldebroer avsettes støvpartiklene og støvet binder seg.

Dermed trenger vi ikke å legge om og etterisolere taket (det vil si legge om taket fra 2010 på nytt), men OBOS Prosjekt anbefaler å legge inn i vedlikeholdsplanene at etterisolering gjøres neste gang sameiet skal legge om taket.

Av umiddelbare tiltak anbefaler OBOS Prosjekt at det bores friskluftventiler. Flekkene i taket kan vaskes vekk eller overmales. Tiltaket vil gjennomføres våren 2013.

To leiligheter ble undersøkt – en i oppgang A og en i oppgang K. Les de to rapportene nedenfor:

Last ned en kopi (PDF, 917KB)

Last ned en kopi (PDF, 824KB)

Siste nytt