Kontakt styret

Hei..!

Styret får i gjennomsnitt ca. 250 henvendelser i året. Det kan derfor ta noe tid før du får svar. Henvendelser som vurderes som hastesaker vil bli prioritert. Husk å først sjekke om du finner svaret på det du lurer på ved å søke igjennom nettsidene eller lese vår servicelogg nedenfor. Ofte finnes svaret allerede på nettsidene eller så melder flere ifra om samme feil eller mangel.

Servicelogg

  • 1 uke siden: Strømmen er tilbake.
  • 1 uke siden:  Strømmen har gått i flere oppganger, vaktmester er på saken nå.
  • 2 uker siden: Det er utløst flere feil i brannalarmanlegget i oppgang B. Vi jobber med saken. Resten av anlegget fungerer som det skal.

Henvendelser

Styret benytter et saksbehandlingssystem for håndtering av henvendelser.

Her kan du registrere alle henvendelser til styret.

Telefon

Styret har ikke telefontid hvor du kommer i direkte kontakt med oss men en telefonsvarer du kan legge igjen en beskjed på. Du kan dessverre ikke sende SMS til dette telefonnummeret.

Det er samme svartid for telefonhenvendelser som for henvendelser registrert på vanlig måte via henvendelseskjemaet.

95 46 19 38

Annen kontaktinformasjon

Forretningsfører
Sameiet bruker Obos Eiendomsforvaltning AS som forretningsfører.
Vår kontaktperson er:

Nina Therese Brotke
Forvaltningssjef
OBOS Eiendomsforvaltning AS
Tlf: 22 98 14 66 | nina.brotke@obos.no

Facebook for beboere
Gruppa er åpen for alle som bor i sameiet. Hensikten med facebookgruppa er å styrke fellesskapet gjennom positiv sosial utveksling mellom beboerne.

  • Gruppa er ikke en kanal for kommunikasjon mellom beboere og styre.
  • All kommunikasjon i gruppa skal skje innenfor en ramme av høflighet og respekt. Ytringer av diskriminerende eller nedsettende karakter vil ikke bli akseptert.
  • Styret er gruppas redaktør og moderator og kan fjerne innlegg som anses upassende.

For å bli medlem  spørsmålene som blir stilt når medlemskap søkes besvares.