Hei...!

Styret får i gjennomsnitt ca. 250 henvendelser i året. Det kan derfor ta noe tid før du får svar. Henvendelser som vurderes som hastesaker vil bli prioritert. Husk å først sjekke om du finner svaret på det du lurer på ved å søke igjennom nettsidene, kunnskapsdatabasen eller lese vår servicelogg. Ofte finnes svaret allerede på nettsidene eller så melder flere ifra om samme feil eller mangel.

Henvendelser

Styret benytter et saksbehandlingssystem for håndtering av henvendelser.

Her kan du registrere alle henvendelser til styret.

Telefonsvarer

Styret har ikke telefontid hvor du kommer i direkte kontakt med oss, men en telefonsvarer du kan legge igjen en beskjed på. Du kan dessverre ikke sende SMS til dette telefonnummeret.

Det er samme svartid for telefonhenvendelser som for henvendelser registrert på vanlig måte via henvendelseskjemaet.

954 61 938

Annen kontaktinformasjon

Facebook for beboere
Gruppa er åpen for alle som bor i sameiet. Hensikten med facebookgruppa er å styrke fellesskapet gjennom positiv sosial utveksling mellom beboerne.

  • Gruppa er ikke en kanal for kommunikasjon mellom beboere og styre.
  • All kommunikasjon i gruppa skal skje innenfor en ramme av høflighet og respekt. Ytringer av diskriminerende eller nedsettende karakter vil ikke bli akseptert.
  • Styret er gruppas redaktør og moderator og kan fjerne innlegg som anses upassende.

For å bli medlem  spørsmålene som blir stilt når medlemskap søkes besvares.

Forretningsfører
Sameiet bruker Obos Eiendomsforvaltning AS som forretningsfører.
Vår kontaktperson er:

Nina Therese Brotke
Forvaltningssjef
OBOS Eiendomsforvaltning AS
Tlf: 22 98 14 66 | nina.brotke@obos.no