• Servicelogg
  • HMS

Kontakt vaktmester

Akutt vannlekkasje..?

Først og fremst: Ring rørlegger og få stanset lekkasjen. Sameiet har avtale med Rørpartner Varme & Sanitær AS. De kjenner sameiet godt og har rykket ut ved akutte lekkasjer ved en rekke anledninger. Kontaktdetaljer: 22 19 20 95 eller sjekk http://rorpartner-vvs.no/ Ved akutte lekkasjer utenfor arbeidstid og i helgene, ring Rørleggervakta: 23 12 65 50

Servicelogg

  • 6 dager siden: Oppgang A og D kan nå ta sine postkassenøkler. Nøklene ligger inne i postkassene.
  • 2 uker siden: Vannkranene på fellesterrassene blir skrudd på for sesongen denne uka.
  • 2 uker siden: Porten ved oppgang F virker igjen. Det var en brukket ledning inne i stikkontakten.

Henvendelser

Ved feil og mangler (som f.eks problemer med låser, porter, strømbrudd osv.) registrer du en henvendelse via skjemaet nedenfor.

Styret vurderer henvendelsen og gir deretter videre beskjed til vaktmester:

Vakttelefon

For hastesaker som oppstår i helger, på kvelden og om natten som ikke kan vente til neste dag bes beboere om å ta direkte kontakt med vaktmester på vakttelefon.

479 76 065

Vanlige saker til vaktmester skal registreres som en sak via systemet for henvendelser på vanlig måte.