Akutt vannlekkasje?

Først og fremst: Ring rørlegger og få stanset lekkasjen. Sameiet har avtale med Rørpartner Varme & Sanitær AS. De kjenner sameiet godt og har rykket ut ved akutte lekkasjer ved en rekke anledninger.

Rørpartner: 22 19 20 95
Nettside: http://rorpartner-vvs.no

Ved akutte lekkasjer utenfor arbeidstid og i helgene, ring:

Rørleggervakta: 23 12 65 50 (hele døgnet)

Henvendelser

Ved feil og mangler (som f.eks problemer med låser, porter, lyspærer osv.) registrer du en henvendelse via skjemaet nedenfor. Styret vurderer henvendelsen og gir deretter videre beskjed til vaktmester:

Beredskapstelefon

For kritiske saker som oppstår i helger, på kvelden og om natten som ikke kan vente til neste dag kan beboere ta direkte kontakt med vaktmester på en beredskapstelefon.

Typiske kritiske saker:
 • kloakkoversvømmelse
 • vannlekkasje
 • oppgangsdører i vranglås på natta så du ikke kommer deg inn
 • større strømbrudd som påvirker flere beboere
 • mangel på varme/varmt eller kaldt tappevann som berører flere beboere
Typiske saker som ikke er kritiske:
 • lofts- eller kjellerdører i vranglås
 • dører som ikke smekker i lås
 • klage på naboer som fester (ring Politiet)
 • porter som står åpne
 • lyspærer
 • skadedyr
Beboere vil bli fakturert for utrykningen ved misbruk!

815 55 585