• Servicelogg
  • HMS

Kontakt vaktmester

Akutt vannlekkasje..?

Først og fremst: Ring rørlegger og få stanset lekkasjen. Sameiet har avtale med Rørpartner Varme & Sanitær AS. De kjenner sameiet godt og har rykket ut ved akutte lekkasjer ved en rekke anledninger. Kontaktdetaljer: 22 19 20 95 eller sjekk http://rorpartner-vvs.no/ Ved akutte lekkasjer utenfor arbeidstid og i helgene, ring Rørleggervakta: 23 12 65 50

Servicelogg

  • 30.06.19 19:49: Brannalarm utløst i oppgang A på grunn av matlaging og påfølgende brukerfeil.
  • 24.06.19 21:45: Sykkelstativet ved oppgang J kan tas i bruk igjen i morgen ettermiddag.
  • 12.06.19 16:34: Brannalarm utløst i oppgang F på grunn av matlaging og påfølgende brukerfeil.

Henvendelser

Ved feil og mangler (som f.eks problemer med låser, porter, strømbrudd osv.) registrer du en henvendelse via skjemaet nedenfor.

Styret vurderer henvendelsen og gir deretter videre beskjed til vaktmester:

Vakttelefon

For hastesaker som oppstår i helger, på kvelden og om natten som ikke kan vente til neste dag bes beboere om å ta direkte kontakt med vaktmester på vakttelefon.

948 84 200

Vanlige saker til vaktmester skal registreres som en sak via systemet for henvendelser på vanlig måte.