Kontakt vaktmester

Akutt vannlekkasje..?

Først og fremst: Ring rørlegger og få stanset lekkasjen. Sameiet har avtale med Rørpartner Varme & Sanitær AS. De kjenner sameiet godt og har rykket ut ved akutte lekkasjer ved en rekke anledninger. Kontaktdetaljer: 22 19 20 95 eller sjekk http://rorpartner-vvs.no/ Ved akutte lekkasjer utenfor arbeidstid og i helgene, ring Rørleggervakta: 23 12 65 50

Servicelogg

  • 1 uke siden: Strømmen er tilbake.
  • 1 uke siden:  Strømmen har gått i flere oppganger, vaktmester er på saken nå.
  • 2 uker siden: Det er utløst flere feil i brannalarmanlegget i oppgang B. Vi jobber med saken. Resten av anlegget fungerer som det skal.

Henvendelser

Ved feil og mangler (som f.eks problemer med låser, porter, strømbrudd osv.) registrer du en henvendelse via skjemaet nedenfor.

Styret vurderer henvendelsen og gir deretter videre beskjed til vaktmester:

Vakttelefon

For hastesaker som oppstår i helger, på kvelden og om natten som ikke kan vente til neste dag bes beboere om å ta direkte kontakt med vaktmester på vakttelefon.

479 76 065

Vanlige saker til vaktmester skal registreres som en sak via systemet for henvendelser på vanlig måte.