Låsen i oppgangsdør H er defekt. Styret er på saken.

100