Låsen til døra i oppgang E er defekt. Vaktmester har fått beskjed.