Låskassa i porten ved oppgang D er defekt og er planlagt skiftet ut førstkommende onsdag.

58