Leverandøren av brikkesystemet har feilsøkt i brikkeleseren på hovedporten, men ikke funnet noen feil. Porttelefon Service er bestilt til å feilsøke i porttelefon-systemet. Vi håper på snarlig løsning på problemet med at hovedporten er vanskelig å låse opp. Benytt andre porter inntil videre hvis mulig.

128