Leverandør og servicepartner på sameiets felles brannalarmsystem

Midt-Telemark Brannservice AS (MTB) er leverandør og servicepartner på sameiets felles brannalarmsystem.

Anlegget driftes og vedlikeholdes av MTB. Røykdetektorer, ledninger eller annet utstyr i anlegget må ikke frakobles, flyttes eller demonteres uten at styret godkjenner dette på forhånd. Hvis det oppstår skader som følge av uautorisert modifikasjon av anlegget vil den enkelte seksjonseier kunne bli viderefakturert reparasjonskostnadene i sin helhet. MTB skal alltid benyttes ved alle endringer i anlegget, det er ikke tillatt å gjøre dette på egenhånd eller av innleide håndverkere. All kobling og endringer i anlegget overvåkes; styret varsles automatisk om dette av brannsentralene via SMS.

Nettadresse:
http://www.mt-brannservice.com

Adresse:
Midt-Telemark Brannservice ASmtb
Oterholtvegen 38
3800 Bø i Telemark

Telefon:
35 95 19 33

Bent Pallesen:
Mobil: 908 45 614

Sverre Pallesen:
Mobil: 901 67 624