Maling av prøvefelt i oppgangene

I forbindelse med oppussingen av oppgangene vil det til orientering bli malt opp prøvefelt med fargene som er valgt ut. Dette er for å sikre at de valgte nyansene får den styrken de er tiltenkt i forhold til belysning og dagslys.

Blir det for eksempel mørkere eller lysere enn forutsatt, vil fargen bli justert. Merk at det vil bli brukt TO hovednyanser i hver oppgang (i tillegg til hvitt), så det er ikke slik at det skal foretas valg mellom de to fargene i prøvefeltene.

Vi gjør også oppmerksom på at alle fargenyanser (unntatt de blå) er noe justert etter at presentasjon og plansjer ble lagt ut på nettsidene. Til det bedre selvsagt 🙂