Mangelfull maling mellom inngangdører og karm

Noen steder – ikke alle – er det mangelfullt malt mellom inngangsdør (til leilighet) og karm, slik at gammel farge synes.

Siden dette må fikses mens døra er åpen er det mest praktisk at beboerne gjør dette selv der det er behov. Det vil bli utlevert maling med riktig farge til alle oppganger.

JP Lunde ordner med alle dørene som tilhører fellesareal.