Mannskapsbrakke og toalett for håndverkere blir etablert i bakgården denne uka.