Midler til felles trivselstiltak

Som bestemt på sameiermøtet 2019 har styret utarbeidet egne retningslinjer for bruk av fellesterrassene. Det er også opprettet en tilskuddsordning for trivselstiltak på terrassene. Styret har avsatt totalt kr 50 000 til ordningen for 2019. Alle beboere kan søke. Midlene vil i utgangspunktet fordeles likt til alle terrasser med inntil kr 5 000 pr terrasse. Hvis det ikke søkes om tiltak til alle terrasser, kan styret velge å tildele høyere beløp til andre søknader. Maksimalt søknadsbeløp: kr. 10 000.

Midler for 2019 kan søkes nå, med frist 15. juli. For 2020 vil fristen være 1. mai.

Retningslinjer for søknad om trivselstiltak til fellesterrasser

  1. Styret kan tildele midler til trivselstiltak på fellesterrassene. Alle beboere kan søke. Tilskudd søkes innen (årets frist) på eget skjema:

Søk om midler her

  1. Trivselstiltak skal være tilpasset den enkelte terrasse. Styret ønsker å prioritere tiltak av størst mulig felles interesse, som sitte- og spiseplass, lettstelte planter og blomster etc. Legg gjerne ved tegning/bilder/illustrasjon
  2. Tiltak det søkes om bør så langt mulig være koordinert med andre brukere. Det oppfordres til å kontakte andre beboere i tilhørende oppganger og samordne forslag og ønsker.
  3. Søker er ansvarlig for nødvendig vedlikehold av innkjøpt utstyr