Næringsseksjon – veiledning for brannalarm

Skriv ut veiledningen
Styret anbefaler at du skriver ut veiledningen og har den lett tilgjengelig i din seksjon. Her kan du laste ned en utskriftsvennlig versjon: Last ned (.pdf)

Brannalarm

 • Gå umiddelbart til brannsentralen / betjeningspanelet i 1 etasje inne i oppgangen.
 • Lokaliser brannstedet ved å se i displayet hvor alarmen er utløst.
 • Kontroller stedet alarmen er utløst.
 • Ved brann må brannvesen varsles på telefon 110.
 • Etter at brannen er slukket kan alarmanlegget tilbakestilles til normal drift.

Hvis alarm er aktivert av manuell melder (rød knapp) må den resettes med rød
nøkkel før tilbakestilling.

Tilbakestilling:

 • Trykk «OK», angi passord: «↑↑↑↑↑» og bekreft med «OK»
 • Avstill summer: Trykk «Avstill summer»
 • Avstill brannklokker/sirener: Trykk «Stopp/start alarm»
 • Tilbakestill sentral: Trykk «Tilbakestill»

Avstilling ved uønsket alarm

Hvis alarmen utløses i din næringsseksjon ved et uhell må du gå til brannsentralen/betjeningspanelet i 1 etasje inne i oppgangen.

 • Trykk «OK», angi passord: «↑↑↑↑↑» og bekreft med «OK»
 • Avstill summer: Trykk «Avstill summer»
 • Avstill brannklokker/sirener: Trykk «Stopp/start alarm»
 • Tilbakestill sentral: Trykk «Tilbakestill»

Tekniske endringer i anlegget
Ledninger eller annet utstyr i anlegget må ikke under noen omstendighet demonteres eller frakobles på egenhånd. Sameiets leverandør av brannalarmanlegget skal alltid benyttes. Feilmeldinger på systemet sendes automatisk til styret via tekstmelding (sms).