Ny avtale med GET

Siste nytt Ny avtale med GET

Før sommeren innhentet styret tilbud fra flere leverandører av TV og bredbåndstjenester. Etter en vurdering av tilbudene har styret inngått ny avtale med GET.

Den nye avtalen inneholder kollektiv bredbåndstjeneste med hastighet 200/200. Denne hastigheten vil dog ikke være tilgjengelig før infrastrukturen i antenneanlegget i sameiet blir oppgradert i andre halvår 2020. Dette innebærer at antennekontaktene inne i leilighetene må skiftes ut til Docsis 3.1-standard. Det vil bli sendt ut informasjon om dette fra styret i god tid før arbeidene starter opp.

Fra 1. august 2020 (før GET har oppgradert anlegget) vil hastigheten i kollektivavtalen være 200/20.

Alle beboere skal ha mottatt brev fra GET med informasjon om forholdet mellom den nye avtalen og tjenester den enkelte beboer selv har bestilt utenom kollektivavtalen.

Styret har besluttet å ikke inkludere TV i kollektivavtalen. Da kan den enkelte selv bestemme hvilke TV-tjenester en ønsker å bestille, og sameiet unngår at fellesskapet belastes for tjenester som ikke benyttes av alle.

Til gjengjeld vil den nye avtalen gi en bredbåndshastighet som for de aller fleste vil eliminere behovet for individuell oppgradering med tilhørende ekstra kostnader. Fellesavtalen gir lavere kostnader over fellesdelen (kr. 219 pr leilighet mot tidligere kr 380). Om innsparingen skal medføre nedjustering av felleskostnadene, vil styret ta stilling til over sommeren. Vi informerer så snart en beslutning foreligger.

Du finner den nye avtalen her.

Styret ønsker alle en fortsatt fin sommer!

Hold deg oppdatert!
Alle som bor i sameiet bes melde seg på nyhetsbrevet for å motta relevant informasjon om pågående saker, hendelser eller annen viktig informasjon fra styret.

Serviceloggen

SISTE FRA FORSIDEN