Abonner på nyhetsbrevet
Abonner på nyhetsbrevet

Påmelding

Alle som bor i sameiet bes melde seg på nyhetsbrevet for å motta relevant informasjon om pågående saker, hendelser eller annen viktig informasjon fra styret. Tjenesten styret benytter er levert av mailchimp.com. Det er fint hvis du fyller ut seksjonsnummeret ditt, dette finner du på denne siden. Formell informasjon som f.eks innkallinger til sameiermøter vil foreløpig fortsatt også bli sendt ut i posten på vanlig måte. Styret har dog en langtidsplan om å gå helt over på e-postkommunikasjon. Nb! Selv om du har oppgitt e-postadressen din til OBOS Forvaltning må du fortsatt selv melde deg på her: Styret håper så mange som mulig benytter seg av tjenesten.

Arkiv – siste 20 nyhetsbrev sendt ut med e-post

For nye beboere kan det være nyttig å lese tidligere nyhetsbrev sendt ut med e-post. Nedenfor finner du lenker til de siste 20 nyhetsbrevene:

Arkiv – fysiske nyhetsbrev sendt ut i posten