Nytt porttelefonanlegg i 2020

Siste nytt Nytt porttelefonanlegg i 2020

Vi har stadig oftere opplevd feil og funksjonssvikt på porttelefonanlegget de siste årene. Anlegget er utdatert og det er vanskelig å reparere og skaffe reservedeler. Styret har derfor bestemt at hele anlegget skal skiftes ut, innenfor rammen av nødvendig vedlikehold. Det er funnet rom for prosjektet innenfor ordinært budsjett, og prosjektet vil ikke medføre økning av felleskostnadene.

Arbeidene starter mandag 6. januar og er beregnet å ta ca. en uke.

Tablå ved hovedport
Det blir anlagt ett felles tablå på høyre side ved hovedport, med brikkeleser integrert. Besøkende må taste leilighetsnummer i display for å ringe på. Det vil henge en belyst tavle ved siden av hovedtablå, med liste over navn og tilhørende leilighetsnummer.

Tablå ved oppganger
Oppgangstablåer vil være tilsvarende som i dag, med 1 knapp pr. leilighet med navneskilt.

Svarapparat med video (i leiligheten)
Videokamera er integrert i porttablå. Svarapparatene blir som standard levert med håndfri svarapparat med kun lyd. De som ønsker svarapparat med bildeskjerm, kan velge dette for egen regning. Pris pr. svarapparat med bildeskjerm er:

  • Vanlig videoskjerm 3.5″ kr 3.125,-
  • Stor videoskjerm 7″      kr 4.375,-

Svarskjema
Alle må fylle ut et svarskjema for å

  • angi ønsket navn på navneliste samt i oppgangstablå.
  • bestille svarapparat med videoskjerm (NB: Bestilling er bindende).

Dersom du ikke svarer, vil du få installert svarapparat med lyd. I navneliste og oppgangstablå vil det da kun stå leilighetsnummer.

Svarskjema finner du her:

Svarskjema porttelefonanlegg

Svarfrist: 2. januar

Montering av svarapparat i leilighetene – fremdriftsplan
Alle svarapparat må skiftes (selv om de fortsatt virker). Montør må derfor inn i hver enkelt seksjon. For å gi montøren tilgang, kan du gjøre ett av følgende:

  • være hjemme i angitt tidsrom
  • levere nøkkel til en nabo som er hjemme i angitt tidsrom
  • kontakt montøren for å gjøre egen avtale om tidspunkt: mobil 918 09 833

Ukedag og datoOppganger
Mandag 6/1A og B
Tirsdag 7/1C og D
Onsdag 8/1E og F
Torsdag 9/1G og H
Fredag 10/1J og K

Felles for alle oppganger:
Arbeidene starter med montering i 1. etasje kl. 09:00, de bruker ca. 30 min pr. etasje:

1. etasje kl. 09:00 – 09:30
2. etasje kl. 09:30 – 10:00
3. etasje kl. 10:00 – 10:30
4. etasje kl. 10:30 – 11:00
5. etasje kl. 11:00 – 11:30

Hold deg oppdatert!...ved å motta nyhetsbrevet!
Alle som bor i sameiet bes melde seg på nyhetsbrevet for å motta relevant informasjon om pågående saker, hendelser eller annen viktig informasjon fra styret.

Serviceloggen