Økonomisk rapport etter rørprosjektet

«Rørprosjektet» var navnet på alt arbeid som ble utført med å skifte ut alle felles vann- og avløpsrør i hele bygningsmassen til sameiet i perioden 2016 – 2017. Prosjektet inkluderte også overgang fra oljefyring til fjernvarme som energikilde for oppvarming.

På et ekstraordinært sameiermøte 17.09.15 ble styret gitt fullmakt til å innkalle inntil 17 mill. NOK i egenkapital fra seksjonseierne til dekning av kostnader ved rørprosjektet. Summen ble fordelt i henhold til eierbrøk (tilsvarende fordelingsnøkkel som for andre felleskostnader) og fakturert av OBOS Forvaltning.

Kostnadene til rørprosjektet fremkommer i sameiets budsjett for 2016 og er utgiftsført i sameiets regnskap for 2016 og 2017. Inntektene (innkalling av egenkapital) ble inntektsført i 2016.

Sameiere som ønsket å pusse opp badet samtidig med prosjektet fikk tilbud om dette som privat tilvalg med direkte fakturering til seksjonseier. Kostnadene for private tilvalg framkommer således ikke i sameiets regnskap.

Styret er glad for å kunne legge fram et prosjektregnskap som viser at budsjettet ble overholdt og at de totale kostnadene faktisk endte noe lavere enn beregnet. Styret ønsker i den forbindelse å nevne at investering i profesjonell prosjektledelse (OBOS Prosjekt) var av helt avgjørende betydning for praktisk oppfølging og kontroll av entreprenørens kontraktforpliktelser og kvalitetssikring av arbeidet som ble utført. Avtalen med OBOS Prosjekt var således også av uvurderlig betydning for både prosjektets totale kvalitet og det positive økonomiske resultatet.

Forklaring til konto
 • Konto 908: Prosjektledelse, avtalt honorar til OBOS Prosjekt for fase 3, uavhengig kontroll og SHA.
 • Konto 912 – 914: Administrasjon godtgjørelse til byggekomité
 • Konto 917: Bygningsgebyr, herav påløpt kr 23.320 inkl. mva. for 1 stk. Byggesøknad.
 • Konto 941: Varden Entreprenør AS: Kontraktssum, entreprenørkostnad.
 • Konto 942: Hafslund varme, kostnad for tilknytning til fjernvarme.
 • Konto 997: ENØK-tilskudd fra Klima- og energifondet
 • Byggherrereserve (pålagt): avsatt kr 783.239,-. Det er ikke ført kostnader på denne kontoen.
 • Uforutsett: avsatt kr 1.166.746,-. Ytelser ført på uforutsett:
  • Sanering av asbest
  • Utbedring av ventilasjon
  • Regulering av poster
  • Div. uforutsett i forbindelse med loftsleiligheter
  • Tilbakeføring til standard
  • Div. uforutsett

Prosjektregnskap:

Last ned en kopi (PDF, 20KB)