Om heis i sameiet

Forvaltning Byggteknisk Om heis i sameiet

På denne siden har vi samlet informasjon om hva som er gjort i forbindelse med at sameiermøtet for regnskapsår 2010 vedtok:

Det nedsettes en arbeidsgruppe bestående av minimum tre personer som får i oppdrag å utrede mulig installering av heis / universell utforming i sameiet.

Arbeidsgruppen rapporterer og har løpende kontakt med styret. Aktuelle/alternative løsninger, prisestimater, tilskuddsordninger og begrunnelser legges frem på et åpent møte i forkant av generalforsamlingen 2012 – med endelig vedtak om ev. videre utredning / realisering på ordinær generalforsamling 2012.

 

Arbeidsgruppen ble opprettet og la i januar 2012 frem dette resultatet for styret:

Arbeidsgruppen anbefaler at sameiet gjennomfører et forprosjekt i regi av kompetente konsulenter, som skal kartlegge:
– Hva slags løsning som er mulig å gjennomføre i vårt bygg

– Hva det vil koste å installere heis

– Hva de årlige driftskostnadene vil være

 

Arbeidsgruppen har også funnet at det igjen er mulig å søke store, offentlige tilskudd:

– Husbanken gir støtte på inntil 50 % av kostnadene ved et forprosjekt

– Husbanken gir støtte på inntil 50 % av kostnadene ved installasjon av heis

– Det er også mulig å søke om tilgjengelighetsmidler fra Oslo Kommune

 

Arbeidsgruppens innstilling er at et forprosjekt gjennomføres, for å avdekke – en gang for alle – om det er praktisk og økonomisk mulig å installere heis.

 

Da styret prioriterte andre prosjekter etter dette ble det ikke fremmet flere forslag, om videre arbeid med heis, i årsmøtene i de påfølgende årene. Styret skrev følgende i styrets beretning for regnskapsår 2011:

Andre oppgaver ligger foran i køen, et forprosjekt kan tidligst gjennomføres i 2013. Styret
ønsker, av kapasitetsgrunner, først å få de to andre planlagte forprosjektene i mål (rør og
loftsleiligheter/tak).

 

I oktober 2018 fikk styret en henvendelse fra en beboer med spørsmål om midler til gjennomføring av forprosjekt for utredning av mulighet for å installere heis i sameiet. Styret behandlet henvendelsen i styremøte og kom til at årsmøtevedtaket fra 2010 ikke var oppfylt: Det var ikke utredet hvorvidt det er mulig å installere heis i sameiet eller kostnader for dette som vedtatt.

Styret vedtok derfor å sette av midler (18.750 kr) til å gjennomføre en mulighetsstudie, av et ekstern selskap, for å finne ut om det gikk an å installere heis i sameiet og hva det eventuelt ville koste.

MOVE Consultancy fikk oppdraget og oppsummerte resultatet av mulighetsstudien slik:

Move Consultancy ved Thomas Bremvik befarte eiendommen 15 november 2018 og gikk igjennom oppgang K. Dette dokumentet er derfor avgrenset til å gjelde oppgang K.

 

Dagens trappeløsning gir muligheten til å installere en heis med ca. 400 kg i nyttelast og 5 personer. Utarbeidet løsning gir mulighet til å transportere opp to personer eller flere, håndtering av kjøleskap, vaskemaskin.

 

Det må avklares om dagens glass kan beholdes eller så må det utvides. Kostnadskalkyle er medtatt med utvidelse.

Kostnadsvurdering av tiltaket er anslått til ca. 3 millioner per oppgang.

 

Nedenfor finner du hele mulighetsstudien som ble utarbeidet av MOVE Consultancy. Styret anser nå årsmøtevedtaket for oppfylt.

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Last ned en kopi [370.87 KB]

 

Hold deg oppdatert!
Alle som bor i sameiet bes melde seg på nyhetsbrevet for å motta relevant informasjon om pågående saker, hendelser eller annen viktig informasjon fra styret.

Serviceloggen

SISTE FRA FORSIDEN