Oppdatert fremdriftsplan er nå publisert her på prosjektsiden.