Oppgangsdør A går ikke i lås. Vaktmester har fått beskjed.

113