Oppsummering og plansjer vist på beboermøtet om oppussing av oppganger og portrom blir publisert her på nettsidene i løpet av uken.

90