Ordinært sameiermøte 29. april

Sameiet Bjerregaards gate 29 avholder ordinært sameiermøte

mandag 29. april 2019 kl. 18:00 i Akersbakken 30, Gamle Aker Kirkesenter.

Frist for melding av saker: 8. mars.

Formell innkalling med dagsorden og sakspapirer sendes ut i forkant av møtet.