Parkering av biler i gårdsrommet

Ordensreglene sier følgende om parkering i gårdsrommet:

Det er forbudt å parkere i gårdsrommet. For parkering i forbindelse med flytting etc. kan styret utstede en midlertidig parkeringstillatelse.

Du bør bestille en midlertidig parkeringstillatelse så tidlig som mulig og minst noen dager i forveien slik at styret rekker å utstede den før den skal tas i bruk.

Parkering i gårdsrommet uten midlertidig parkeringstillatelse bøtelegges av Smart Security AS.