Parkering for MC 2019

Parkering av MC og moped i gårdsrommet er kun tillatt etter avtale med styret. Sameiet har 4 oppmerkede plasser til særskilt bruk for MC/moped. Styret har utarbeidet regler for ordningen.

Plassene tildeles etter søknad og disponeres i ett år (sesong) av gangen. Det må søkes på nytt hvert år. Ved flere søknader enn plasser, skjer fordeling ved rullering etter køprinsippet. Dersom du hadde plass året før, stiller du bakerst i køen neste år. Seksjonseiere har prioritet foran leietakere.

Pris i 2019: kr 1 500 pr. plass pr sesong. Merk at parkering uten avtale eller ved manglende betaling, vil bli bøtelagt.

Fullstendige regler + søknadsskjema finner du her: https://www.bjerra29.no/parkering

Søknadsfrist 2019: 10. mars. Søknader behandles 18. mars og søkere får svar umiddelbart etter dette. Kontakt styret dersom du lurer på om det er ledige plasser etter dette.