Retningslinjer for parkering av MC/moped i indre gård

 1. Antall plasser
  Sameiet tilbyr parkeringsplass til 4 motorsykler/mopeder.
 2. Søknad
  Søknad sendes styret på fastlagt skjema innen oppgitt frist. En person kan maksimalt disponere én plass, og må være registrert som eier av kjøretøyet som til enhver tid parkeres.
 3. Tildeling
  Parkeringsplassen disponeres i én sesong av gangen. Tildeling skjer ved rullering etter køprinsippet. Nye søkere blir prioritert, og søkere med parkeringsplass året før stiller bakerst i køen. Seksjonseiere har prioritet framfor leietakere. Ved kun nye søkere blir det loddtrekning.
 4. Bruk av tildelt plass
  Plassene er forbeholdt kjøretøy som er i bruk. Dersom plassen står tom eller kjøretøyet åpenbart ikke er i bruk i perioden mai – oktober, kan styret bestemme at ny tildeling avslås til fordel for søker(e) som står i kø. Plassen kan ikke lånes/ leies ut til andre.
 5. Parkeringsregler
  Plassene er merket opp, og merkingen må respekteres. Parkering utenfor merking kan bøtelegges. For øvrig gjelder sameiets generelle regler for parkering av kjøretøy.
 6. Pris og vilkår
  Det betales parkeringsleie med kr. 1 500 pr. år. Styret fastsetter leiesummen for et år av gangen. Plassen kan ikke disponeres før betaling er registrert og sameiets avtale for parkering av MC er signert. Betalingsmåter er Vipps (gebyrfritt) eller papirfaktura i posten (fakturagebyr påløper).

Søknadsskjema MC