Plansjer fra beboermøtet om oppussing av oppganger og portrom

Styret ga Kaels Studio høsten 2018 i oppdrag å utarbeide en belysning- og fargestrategi for sameiet vårt. I premissene fra styret lå det at strategien måtte ta hensyn til:

  • Bygårdens utforming og stilart
  • Byggeår (1929)
  • Økt trivsel og bomiljø

I strategien som ligger vedlagt er prosessen Kaels Studio har arbeidet seg igjennom og resultat presentert. Det ble stilt mange og gode spørsmål på beboermøtet og styret er glade for at strategien ble godt mottatt. Nå gleder vi oss til å gi bygården et løft til glede for oss alle.

Oppstart er satt til månedsskiftet januar/februar med ferdigstillelse i månedsskiftet april/mai. Detaljert fremdriftsplan og mer informasjon om gjennomføringsfasen blir publisert fortløpende her på nettsidene.

Belysning- og fargestrategi:

Last ned en kopi (PDF, 5.28MB)