Plassering av privat container og avfallssekker

Siste nytt Aktuelt Plassering av privat container og avfallssekker

På grunn av brann-, trivsel-, og miljøhensyn er det ikke tillatt å plassere privat innleide containere eller innkjøpte avfallssekker på sameiets eiendom. Unntatt er plasseringene tegnet inn i kartet nedenfor. Maks tillatt plasseringstid er 14 dager. Er plassene opptatt må du vente på tur eller benytte gatearealene utenfor blokka etter søknad til kommunen. Avfallssekker eller containere i gateareal må ikke plasseres nærmere fasaden enn to meter på grunn av brannsikkerhetshensyn.

Avfallssekker kan utplasseres på avmerkede plasser uten styrets tillatelse, men ved utplassering av privat container må styret ha beskjed i forkant.

Feilplasserte containere og avfallssekker blir fjernet uten varsel.

Tips!
Styret benytter https://www.kvikkcontainer.no til bestilling av containere. De har container-bil som kommer inn i bakgården.

Hold deg oppdatert!...ved å motta nyhetsbrevet!
Alle som bor i sameiet bes melde seg på nyhetsbrevet for å motta relevant informasjon om pågående saker, hendelser eller annen viktig informasjon fra styret.

Serviceloggen