Plassering av privat container og avfallssekker

Siste nytt Aktuelt Plassering av privat container og avfallssekker

Oppdatering
Leverandørene av containere har opplyst styret om at de ikke lenger har container-biler som er smale nok til å kjøre inn hovedporten. Har du behov for privat container må den plasseres ute på gaten (der biler parkerer).

På grunn av brann-, trivsel-, og miljøhensyn er det ikke tillatt å plassere privat innleide containere eller innkjøpte avfallssekker på sameiets eiendom. Unntatt er plasseringene tegnet inn i kartet nedenfor. Maks tillatt plasseringstid er 14 dager. Er plassene opptatt må du vente på tur eller benytte gatearealene utenfor blokka etter søknad til kommunen. Avfallssekker eller containere i gateareal må ikke plasseres nærmere fasaden enn to meter på grunn av brannsikkerhetshensyn.

Avfallssekker kan utplasseres på avmerkede plasser uten styrets tillatelse, men ved utplassering av privat container må styret ha beskjed i forkant.

Feilplasserte containere og avfallssekker blir fjernet uten varsel.

 

Hold deg oppdatert!
Alle som bor i sameiet bes melde seg på nyhetsbrevet for å motta relevant informasjon om pågående saker, hendelser eller annen viktig informasjon fra styret.

Serviceloggen

SISTE FRA FORSIDEN