Porten og belysningen i portalen ved oppgang F er reparert.