Porten ved og døren til oppgang F smekker ikke i lås. Vaktmester har fått beskjed.

TEKNISK Porten ved og døren til oppgang F smekker ikke i lås. Vaktmester...

Hold deg oppdatert!
Alle som bor i sameiet bes melde seg på nyhetsbrevet for å motta relevant informasjon om pågående saker, hendelser eller annen viktig informasjon fra styret.

Serviceloggen