Porten ved og døren til oppgang F smekker ikke i lås. Vaktmester har fått beskjed.

Servicelogg Porten ved og døren til oppgang F smekker ikke i lås. Vaktmester...

Siste nytt