Porten ved oppgang F virker igjen. Det var en brukket ledning inne i stikkontakten.