Porten ved oppgang J smeller hardt igjen. Vaktmester har fått beskjed.

164