Radiatorvarmen er slått på

265

For å få best mulig effekt av radiatorene bør de luftes nå. Slik går du frem:

Lufting av radiator
Åpne lufteskrue forsiktig med en radiatornøkkel (ca. en halv omdreining). Dersom det er luft i radiatoren vil det nå komme en suselyd. Hold skruen åpen så lenge du hører luft siver ut. Steng umiddelbart når du ikke hører mer luft. Det kan komme litt vann, så hold gjerne en skål eller en klut under lufteventilen.

Her kan du også se en video med fremgangsmåten, husk at din radiator, lufteskrue og radiatornøkkel kan se noe annerledes ut: