Refusjon av utgifter

291

Sameiermøtet 29. april 2019 vedtok:

a. Ordningen med oppgangskontakter opphører.

b. Det avsettes midler til trivselstiltak på fellesterrassene pr. terrasse. Styret gis fullmakt til å utarbeide retningslinjer for bruk av midlene og fellesterrassene, med søknadsfrist til styret hvert år.

Styret jobber nå med nye retningslinjer som snarlig blir publisert her på nettsidene.