Refusjon av utgifter

235
NB! Hver oppgang har årlig en pott penger til trivselstiltak – som innkjøp av møbler eller planter til de felles takterrassene. Har du ideer til hvordan din oppgang kan bruke årets midler? Ta kontakt med din oppgangkontakt – som koordinerer innkjøp. Per i dag kan hver oppgang bruke kr 3000 årlig til slike trivselstiltak. Ubrukte midler kan ikke overføres til neste år.

Utgifter ut over oppgangspenger eller rammen til grøntkomiteen må godkjennes på forhånd av styret.

Hvis du har hatt utgifter som du ønsker tilbakebetalt fra sameiet kan følgende fremgangsmåter benyttes:

Send inn via nettsiden:

  1. Last ned og fyll ut oppgjørsskjemaet: word-versjon / pdf-versjon .
  2. Registrer en henvendelse til styret og last opp refusjonsskjemaet og skannede kvitteringer via det vanlig henvendelseskjemaet: https://styret.bjerra29.no

Postkassa:

  1. Last ned og fyll ut oppgjørsskjemaet: word-versjon / pdf-versjon .
  2. Legg ved originale kvitteringer (ikke kopi).
  3. Legg i konvolutt i styrepostkassa på søppelskuret.
  4. Gi beskjed til styret om postleggingen.