Retningslinjer for bruk av felles takterrasser i Bjerregaards gate 29

Siste nytt Praktisk informasjon Retningslinjer for bruk av felles takterrasser i Bjerregaards gate 29

Generelt om bruk

 1. Terrassen kan benyttes fram til kl. 23.00. Støy og festing er ikke tillatt uansett tidspunkt.
 2. Trivsel og sikkerhet på felles takterrasser skal ivaretas av alle brukere.Terrassen skal ikke forlates før den er ryddet, rengjort og søppel fjernet.
 3. Møbler, parasoller og annet utstyr skal behandles med forsiktighet og rengjøres etter bruk. Gulvet feies og spyles om nødvendig. Skader meldes styret umiddelbart.
 4. Bruk av kullgrill og engangsgrill er forbudt. Gassgrill er tillatt. Fast installerte gassgriller skal rengjøres etter bruk – hver gang.
 5. Ved røyking skal askebeger benyttes – og tømmes.
 6. Ved privat arrangement kan terrassen reserveres i inntil 4 timer. Oppslag henges opp i tilhørende oppganger senest dagen i forveien.

Møbler og utstyr

 • Alt av møbler og utstyr på fellesterrassene er å anse som felles og kan benyttes av alle, også utstyr som er finansiert privat.
 • Den som har anskaffet møbler og utstyr er også ansvarlig for nødvendig vedlikehold.
 • Installasjoner som medfører inngrep i fasaden er ikke tillatt uten særlig godkjenning fra styret.

Planter og blomster

 • Dyrking av blomster og planter på terrassene skal ikke være til hinder for annen normal bruk-
 • Den ansvarlige må påse at planter stelles og vannes. Visne planter, jord og søppel fjernes fortløpende.
 • Spiselige planter som urter og grønnsaker kan benyttes av alle.
 • Visne planter, tomme potter og søppel skal være fjernet og terrassen ryddet senest 31. oktober hvert år.

Ordningen om midler til trivselstiltak på felles takterrasser finner du her.

Hold deg oppdatert!
Alle som bor i sameiet bes melde seg på nyhetsbrevet for å motta relevant informasjon om pågående saker, hendelser eller annen viktig informasjon fra styret.

Serviceloggen

SISTE FRA FORSIDEN