Samleside om rørprosjektet

Status: Avsluttet

På disse sidene finner du all informasjon som ble publisert i forbindelse med rørprosjektet.

Rørprosjektet var navnet på alt arbeid som ble utført med å skifte ut alle felles vann- og avløpsrør i hele bygningsmassen til sameiet i perioden 2016 – 2017 som også inkluderte overgang fra oljefyring til fjernvarme som energikilde for oppvarming.

Ekstraordinært sameiermøte 17.09.15 vedtok at styret ble gitt fullmakt til å innkalle inntil 17 mill. NOK i egenkapital til dekning av kostnader til vedtatt prosjekt for utskifting av vann- og avløpsrør og samtidig overgang til fjernvarme. Fakturering ble besørget av OBOS Forvaltning.

Sameiere som ønsket å pusse opp badet kunne velge dette som tilvalg i rørprosjektet.

Kontaktinformasjonen i rørprosjektet:

Rolle Navn Telefon E-post
Prosjektleder Kjetil Risåsen, Varden Entreprenør AS 45 97 67 97 kr@varden-entreprenor.no
Prosjektleder ass Torstein Sellereite, Varden Entreprenør AS 45 97 39 60 torstein.sellereite@varden-entreprenor.no
Prosjektleder ass Harald Halsne, Varden Entreprenør AS 94 48 44 48 hh@varden-entreprenor.no
Prosjektleder Thomas Land, Varden Entreprenør AS 41 54 23 80 tl@varden-entreprenor.no
Prosjektleder /
Byggherre- representant
Martin Kobberstad Tingelholm,
OBOS Prosjekt AS
94 85 72 57 martin.kobberstad.tingelholm@obos.no
Byggherre Sameiet Bjerregaards gate 29 v/styret 95 46 19 38 Kontakt styret
Kundekontakt FagFlis Christoffer Bakke, FagFlis Oslo
Ole Deviks vei 36 0668 Oslo
22 80 18 50 cba@fagflisseksjonseier.no

 

Alle saker om rørprosjektet finner du her:

Økonomisk rapport etter rørprosjektet

«Rørprosjektet» var navnet på alt arbeid som ble utført med å skifte ut alle felles vann- og avløpsrør i hele bygningsmassen til sameiet i perioden 2016 – 2017. Prosjektet inkluderte også overgang fra oljefyring til fjernvarme som energikilde for oppvarming. På et ekstraordinært sameiermøte 17.09.15 ble styret gitt fullmakt til å innkalle inntil 17 mill. […]

0 comments

Om individuelle avregninger etter rørprosjektet

Informasjonen gjelder kun fellesdelen av rørprosjektet

0 comments

Forvaltning, drift- og vedlikeholdsinstruks for beboere

Her finner du forvaltning, drift- og vedlikeholdsinstruks (FDV) for arbeider og installasjoner Varden Entreprenør AS utførte i rørprosjektet 2016/2017.

0 comments

Spørreskjema om rørprosjektet

Fellesdelen av rørprosjektet i Deres seksjon skal nå være ferdigstilt iht.
fremdriftsplanen. I forbindelse med dette arbeidet, ønsker styret informasjon om det
er oppdaget feil ved de utførte arbeider som kan relateres til entreprenørens utførelse.

0 comments

Ny prosjektleder i OBOS Prosjekt

Da Martin Kobberstad Tingelholm er gått ut i pappapermisjon har Roger Tuverud overtatt rollen som prosjektleder / byggherre- representant i rørprosjektet. Oppdatert kontaktinformasjon er publisert på rørposjektsidene.

0 comments

Om rørprosjektet, informasjon fra styret og bruk av facebook

Styret har igjen mottatt henvendelser fra beboere som reagerer på meldinger med negative utfall og misnøye med rørprosjektet i sameiets facebook-gruppe. Vi har forståelse for alle frustrasjoner som prosjektet kan medføre, og ikke minst for bekymringer som kan oppstå når facebook-meldinger legges til grunn. Vi har av samme årsak tidligere oppfordret til edruelighet i sameiets […]

0 comments

Ventilasjon

Gården vi bor i er konstruert med ventilasjonskanaler for naturlig avtrekk ved hjelp av mekanisk oppdrift. Elektriske vifter montert i kanalene ødelegger dette prinsippet og fører til dårligere eller i verste fall total mangel på avtrekk i naboleilighetene. Elektriske vifter montert på ventiler mot felleskanalene er derfor forbudt (gjelder i alle rom), og disse blir […]

0 comments

Flekkmaling av oppgangene D, E, F, G, H, J og K

Varden Entreprenør har nå flekksparklet over småskader i oppgangene D, E, F, G, H, J og K og vil begynne å flekkmale vegger i morgen. Håndløper vil også bli malt. Det vil bli hengt opp lapper med varsel om våt maling men pass ekstra godt på barn i perioden slik at de ikke får maling på […]

0 comments

Ny fremdriftsplan i oppgang A, B og C samt ny prosjektleder i Varden

Ny fremdriftsplan i oppgang A, B og C Rørprosjektets fremdriftsplan er endret for oppgang A, B og C. Årsaken er at flere enn forutsatt har bestilt nytt bad, samt at noen uforutsette hendelser har ført til problemer med å følge oppsatt produksjonstid. Den viktigste endringen er at oppstart i oppgang C høyre og B venstre flyttes […]

0 comments

Sikkerhetsrutiner for rørprosjektet

Sikkerhet og trygghet for beboerne i forbindelse med rørprosjektet er et viktig tema for både styret og Varden Entreprenør. Av praktiske årsaker har styret gitt Varden tillatelse til å sette porter og oppgangsdører i åpen tilstand i gitte situasjoner og tidsrom. Etter en uheldig episode hvor en fremmed ble påtruffet inne i en ulåst leilighet, […]

0 comments

Påkobling til nytt felles kjellerstrekk for kaldt- og varmtvann

Nytt kjellerstrekk for kaldt- og varmtvann er planlagt ferdigstilt i uke 45. Påkobling starter i uke 46 i oppgang K. Deretter vil påfølgende oppganger bli koblet på så snart disse er ferdigstilt. Problemer med varmt vann Enkelte opplever fortsatt fra tid til annen problemer med manglende eller lunkent varmt vann. Det er pr i dag […]

0 comments

Varmtvann og røroppgradering

Mange har erfart at varmtvannet har blitt ustabilt etter at røroppgraderingsprosjektet startet opp. Og noen er kanskje forundret over at de med oppgraderte rør har fått dårligere kvalitet på varmtvannet. Dette har sin naturlige forklaring. Den nye løsningen for varmt og kaldt vann er ennå ikke tatt i bruk. De oppgraderte seksjonene er i kjellerne midlertidig koblet til det gamle […]

0 comments

Radiator – oppstart

Denne uka åpnes radiatoranlegget. I oppgangene K, J, H og eventuelt G vil anlegget åpnes torsdag eller fredag. Varden vil kontrollere anlegget og lufte radiatorene i disse seksjonene. Oppstart i de øvrige oppgangen blir på lørdag. Alle beboere bes åpne kranene på alle radiatorene slik at de fylles med vann. Radiatorene må også luftes. Ved spørsmål kontakt anleggsleder.

0 comments

OPPFØLGING OG KVALITETSSIKRING UNDERVEIS I BYGGEPERIODEN

Styret har mottatt henvendelser fra enkelte beboere med spørsmål om hvordan entreprenørens arbeid med rørprosjektet følges opp og kvalitetssikres. Dette er et viktig tema og her følger en redegjørelse for de viktigste punktene: Sameiet har leid inn OBOS prosjekt til å være prosjektleder for rørprosjektet. Dette innebærer at de har overordnet oppsyn med at arbeidet […]

0 comments

Lufting av radiatorer

Varden entreprenør informerer: Lørdag 08.10-16 fra kl. 0900 til 1400 vil det i forbindelse med utskifting av varmerør i kjeller bli utført arbeid med lufting av radiatorer i samtlige leiligheter! Varden Entreprenør må i det tidsrommet ha tilgang til leilighetene, og beboere bes derfor om å være hjemme. Husk å rydde unna for enkel tilgang […]

0 comments

Asbest i kjellere

Det er funnet asbest i flere kjellere. Sanering er iverksatt og styret minner om at det er strengt forbudt og helsefarlig å åpne kjellerdører som er sperret av mens sanering pågår. Dørene er tydelig merket.

0 comments

Arbeidsbeskrivelse ved rehabilitering av baderom som tilvalg

Da flere seksjonseiere har etterlyst en mer detaljert beskrivelse, av hva som er inkludert i rehabilitering av baderom som tilvalg til 80.000kr inkl. MVA, har Varden utarbeidet informasjonen nedenfor:

0 comments

Oppdatert riggplan for rørprosjektet

Da riggplanen for rørprosjektet er noe endret følger her oppdatert versjon:  

0 comments

Rehabilitering av rør i leiligheter med sammenslåtte bad/wc og loftsleiligheter

På oppfordring har styret utarbeidet spesifikk informasjon om arbeidet med utskifting av rør for de leilighetene hvor bad og wc er slått sammen til ett rom. Hva slags løsning vil entreprenøren velge? Det er i utgangspunktet ikke mulig å gi et fasitsvar på dette som skal gjelde for alle med sammenslåtte bad. Hver leilighet har […]

0 comments

Merking av boder og tilgang til showrom

Merking av boder I forbindelse med arbeid i kjellere og fremføring av fjernvarmerør er det svært viktig at alle kjellerboder nå er merket med kontaktinformasjon. Dette for at entreprenøren kan komme i kontakt ved behov. Umerkede boder vil bli åpnet på bodbrukers eget ansvar. Tilgang til showrom i kjeller i oppgang E Styret har nå […]

0 comments

VARSEL! GRAVEARBEIDER STARTER 6 JUNI

Det kommer til å bli noen ulemper i bakgården når vi nå starter med gravearbeidene for å fjerne oljetankene. Vi vet at barn er nysgjerrige og lurer på alt som er nytt, men prøv og ha et ekstra øye med dem i denne perioden. Det vil ta ca. 3 uker innen det er ferdig. HI-MA […]

0 comments

Plansjer fra informasjonsmøtet om rørprosjektet 10 mai

Vedlagt kopi av plansjene vist av Obos Prosjekt og Varden Entreprenør på informasjonsmøtet om rørprosjektet 10 mai 2016: Obos Prosjekt:   Varden Entreprenør:

0 comments

Innkalling til informasjonsmøte om rørprosjektet

Tid:       tirsdag 10. mai kl. 18:00 Sted:     Gamle Aker kirkesenter i Akersbakken 30 På møtet vil representant fra OBOS Prosjekt og representant fra Varden entreprenør stille, og det vil bli gitt informasjon om gjennomføringen av prosjektet. Det er svært viktig at beboerne stiller på dette møtet da det vil bli gitt viktig informasjon, samt at […]

0 comments

Dato for informasjonsmøte om rørprosjektet

Det blir informasjonsmøte om rørprosjektet tirsdag 10 mai kl 18:00 Innkalling og sted sendes ut snarlig.

0 comments

Oppdatering om videre fremdrift i rørprosjektet

Styret har nå, i samarbeid med OBOS Prosjekt, gjennomført oppklarende møter med entreprenør og entreprenør for prosjektet er valgt. Kontrakten vil bli underskrevet i løpet av april, eller så snart alle formaliteter er på plass. Umiddelbart etter kontraktsignering vil det bli avholdt informasjonsmøte med beboerne. Vi vil komme tilbake med endelig dato for dette møtet. […]

0 comments

INFORMASJON VEDR. SAMEIETS PROSJEKT FOR RØRUTSKIFTING OG OVERGANG TIL FJERNVARME

Anbud på arbeidene med rørutskifting og overgang til fjernvarme er nå mottatt, og er under vurdering i samarbeid med OBOS Prosjekt. Oppstarttidspunkt for prosjektet er avhengig av hvilken entreprenør som velges. Vi forventer at valg av entreprenør kan behandles av styret i løpet av de nærmeste to ukene. Så snart beslutning er fattet, vil vi […]

0 comments

Oppsummering av svar på bad som tilvalg

Styret har sammestilt svar fra spørreskjemaene om bad som tilvalg i rørprosjektet. Det kom inn svar fra 63 seksjonseiere. Tallene skal benyttes i anbudet som går ut til entreprenørene. Her følger resultatet for de som er interessert:

0 comments

Fremdriftsplan rørprosjektet og spørreskjema for bad som tilvalg

0 comments

Sammenstilling etter befaringer – mai 2015

0 comments

Innkalling til informasjonsmøte om rørprosjektet

Tid: Mandag 11. mai 2015 kl 17:30 Sted: I «Bjørnehuset» øverst i Geitmyrsveien på St. Hanshaugen (inne i parken) Kjære seksjonseier. I januar 2015 engasjerte styret OBOS Prosjekt AS til å foreta en befaring av alle leiligheter og begynne på arbeidet med å innhente tilbud på gjennomføring av vedtaket fra sameiemøtet 2014. Befaring i alle leiligheter […]

0 comments

VIKTIG INFO: Befaringer i alle leiligheter i februar og mars

Befaringer som forberedelser til innhenting av anbud på den planlagte røroppgraderingen blir gjennomført i alle leiligheter i februar og mars. Alle befaringer finner sted mellom kl. 07.00 og ca. 10.00 på oppsatt dag. Det er ikke anledning til å velge annen dag, men tidspunkt kan byttes internt med naboer i samme oppgang. Dette må eiere/beboere avtale […]

0 comments

Røroppgradering 2015 – befaring i leilighetene starter nå!

I forbindelse med vedtatt oppgradering av sameiets soilrør, er prosjektstyringen overlatt til OBOS prosjekt. Prosessen starter nå og første punkt er befaring i de enkelte leiligheter for å kartlegge hva som må gjøres i de enkelte leiligheter. Befaringene blir gjennomført i oppgang for oppgang. Informasjon om tidspunkter for befaring i den enkelte oppgang kommer fortløpende […]

0 comments

Informasjonsbrev om røroppgradering, februar 2014

0 comments

Informasjonsbrev om røroppgradering – mars 2013

0 comments