Samleside rørprosjektet
Samleside rørprosjektet

Prosjektperiode:
2016 – 2017

100%
Status fremdrift (avsluttet)

På disse sidene finner du all informasjon som ble publisert i forbindelse med rørprosjektet.

Rørprosjektet var navnet på alt arbeid som ble utført med å skifte ut alle felles vann- og avløpsrør i hele bygningsmassen til sameiet i perioden 2016 – 2017 som også inkluderte overgang fra oljefyring til fjernvarme som energikilde for oppvarming.

Ekstraordinært sameiermøte 17.09.15 vedtok at styret ble gitt fullmakt til å innkalle inntil 17 mill. NOK i egenkapital til dekning av kostnader til vedtatt prosjekt for utskifting av vann- og avløpsrør og samtidig overgang til fjernvarme. Fakturering ble besørget av OBOS Forvaltning.

Sameiere som ønsket å pusse opp badet kunne velge dette som tilvalg i rørprosjektet.