Samleside rørprosjektet
Samleside rørprosjektet

Prosjektperiode:
2016 – 2017

100%
Status fremdrift (avsluttet)

På disse sidene finner du all informasjon som ble publisert i forbindelse med rørprosjektet.

Rørprosjektet var navnet på alt arbeid som ble utført med å skifte ut alle felles vann- og avløpsrør i hele bygningsmassen til sameiet i perioden 2016 – 2017 som også inkluderte overgang fra oljefyring til fjernvarme som energikilde for oppvarming.

Ekstraordinært sameiermøte 17.09.15 vedtok at styret ble gitt fullmakt til å innkalle inntil 17 mill. NOK i egenkapital til dekning av kostnader til vedtatt prosjekt for utskifting av vann- og avløpsrør og samtidig overgang til fjernvarme. Fakturering ble besørget av OBOS Forvaltning.

Sameiere som ønsket å pusse opp badet kunne velge dette som tilvalg i rørprosjektet.

Økonomisk rapport etter rørprosjektet

«Rørprosjektet» var navnet på alt arbeid som ble utført med å skifte ut alle felles vann- og avløpsrør i hele bygningsmassen til sameiet i...

Om individuelle avregninger etter rørprosjektet

Informasjonen gjelder kun fellesdelen av rørprosjektet

Forvaltning, drift- og vedlikeholdsinstruks for beboere

Her finner du forvaltning, drift- og vedlikeholdsinstruks (FDV) for arbeider og installasjoner Varden Entreprenør AS utførte i rørprosjektet 2016/2017.

Spørreskjema om rørprosjektet

Fellesdelen av rørprosjektet i Deres seksjon skal nå være ferdigstilt iht. fremdriftsplanen. I forbindelse med dette arbeidet, ønsker styret informasjon om det er oppdaget feil ved de utførte arbeider som kan relateres til entreprenørens utførelse.

Ny prosjektleder i OBOS Prosjekt

Da Martin Kobberstad Tingelholm er gått ut i pappapermisjon har Roger Tuverud overtatt rollen som prosjektleder / byggherre- representant i rørprosjektet. Oppdatert kontaktinformasjon er...

Om rørprosjektet, informasjon fra styret og bruk av facebook

Styret har igjen mottatt henvendelser fra beboere som reagerer på meldinger med negative utfall og misnøye med rørprosjektet i sameiets facebook-gruppe. Vi har forståelse...

Ventilasjon

Gården vi bor i er konstruert med ventilasjonskanaler for naturlig avtrekk ved hjelp av mekanisk oppdrift. Elektriske vifter montert i kanalene ødelegger dette prinsippet...

Flekkmaling av oppgangene D, E, F, G, H, J og K

Varden Entreprenør har nå flekksparklet over småskader i oppgangene D, E, F, G, H, J og K og vil begynne å flekkmale vegger i...

Ny fremdriftsplan i oppgang A, B og C samt ny prosjektleder i Varden

Ny fremdriftsplan i oppgang A, B og C Rørprosjektets fremdriftsplan er endret for oppgang A, B og C. Årsaken er at flere enn forutsatt har...

Sikkerhetsrutiner for rørprosjektet

Sikkerhet og trygghet for beboerne i forbindelse med rørprosjektet er et viktig tema for både styret og Varden Entreprenør. Av praktiske årsaker har styret...

Påkobling til nytt felles kjellerstrekk for kaldt- og varmtvann

Nytt kjellerstrekk for kaldt- og varmtvann er planlagt ferdigstilt i uke 45. Påkobling starter i uke 46 i oppgang K. Deretter vil påfølgende oppganger bli...

Varmtvann og røroppgradering

Mange har erfart at varmtvannet har blitt ustabilt etter at røroppgraderingsprosjektet startet opp. Og noen er kanskje forundret over at de med oppgraderte rør har fått dårligere kvalitet på...

Radiator – oppstart

Denne uka åpnes radiatoranlegget. I oppgangene K, J, H og eventuelt G vil anlegget åpnes torsdag eller fredag. Varden vil kontrollere anlegget og lufte radiatorene i disse...

OPPFØLGING OG KVALITETSSIKRING UNDERVEIS I BYGGEPERIODEN

Styret har mottatt henvendelser fra enkelte beboere med spørsmål om hvordan entreprenørens arbeid med rørprosjektet følges opp og kvalitetssikres. Dette er et viktig tema...

Lufting av radiatorer

Varden entreprenør informerer: Lørdag 08.10-16 fra kl. 0900 til 1400 vil det i forbindelse med utskifting av varmerør i kjeller bli utført arbeid med lufting...

Asbest i kjellere

Det er funnet asbest i flere kjellere. Sanering er iverksatt og styret minner om at det er strengt forbudt og helsefarlig å åpne kjellerdører...

Arbeidsbeskrivelse ved rehabilitering av baderom som tilvalg

Da flere seksjonseiere har etterlyst en mer detaljert beskrivelse, av hva som er inkludert i rehabilitering av baderom som tilvalg til 80.000kr inkl. MVA, har...

Oppdatert riggplan for rørprosjektet

Da riggplanen for rørprosjektet er noe endret følger her oppdatert versjon:   Hva er en riggplan? Før arbeidet starter skal arbeidsoppgavene og arbeidsplassen planlegges. Byggeplassen må kartlegges...

Rehabilitering av rør i leiligheter med sammenslåtte bad/wc og loftsleiligheter

På oppfordring har styret utarbeidet spesifikk informasjon om arbeidet med utskifting av rør for de leilighetene hvor bad og wc er slått sammen til...

Merking av boder og tilgang til showrom

Merking av boder I forbindelse med arbeid i kjellere og fremføring av fjernvarmerør er det svært viktig at alle kjellerboder nå er merket med kontaktinformasjon....

VARSEL! GRAVEARBEIDER STARTER 6 JUNI

Det kommer til å bli noen ulemper i bakgården når vi nå starter med gravearbeidene for å fjerne oljetankene. Vi vet at barn er nysgjerrige...

Plansjer fra informasjonsmøtet om rørprosjektet 10 mai

Vedlagt kopi av plansjene vist av Obos Prosjekt og Varden Entreprenør på informasjonsmøtet om rørprosjektet 10 mai 2016: Obos Prosjekt:   Varden Entreprenør:

Innkalling til informasjonsmøte om rørprosjektet

Tid:       tirsdag 10. mai kl. 18:00 Sted:     Gamle Aker kirkesenter i Akersbakken 30 På møtet vil representant fra OBOS Prosjekt og representant fra Varden entreprenør stille,...

Dato for informasjonsmøte om rørprosjektet

Det blir informasjonsmøte om rørprosjektet tirsdag 10 mai kl 18:00 Innkalling og sted sendes ut snarlig.

Oppdatering om videre fremdrift i rørprosjektet

Styret har nå, i samarbeid med OBOS Prosjekt, gjennomført oppklarende møter med entreprenør og entreprenør for prosjektet er valgt. Kontrakten vil bli underskrevet i løpet...

INFORMASJON VEDR. SAMEIETS PROSJEKT FOR RØRUTSKIFTING OG OVERGANG TIL FJERNVARME

Anbud på arbeidene med rørutskifting og overgang til fjernvarme er nå mottatt, og er under vurdering i samarbeid med OBOS Prosjekt. Oppstarttidspunkt for prosjektet...

Oppsummering av svar på bad som tilvalg

Styret har sammestilt svar fra spørreskjemaene om bad som tilvalg i rørprosjektet. Det kom inn svar fra 63 seksjonseiere. Tallene skal benyttes i anbudet...

Fremdriftsplan rørprosjektet og spørreskjema for bad som tilvalg

Videre fremdrift for rørprosjektet er skissert som følger fra OBOS Prosjekt : 2015: september: Ferdigstille tilbudsbeskrivelse ca. oktober / november: Innhente priser og kontrahering av entreprenør 2016: januar /...

Innkalling til informasjonsmøte om rørprosjektet

Tid: Mandag 11. mai 2015 kl 17:30 Sted: I «Bjørnehuset» øverst i Geitmyrsveien på St. Hanshaugen (inne i parken) Kjære seksjonseier. I januar 2015 engasjerte styret OBOS Prosjekt AS...

VIKTIG INFO: Befaringer i alle leiligheter i februar og mars

Befaringer som forberedelser til innhenting av anbud på den planlagte røroppgraderingen blir gjennomført i alle leiligheter i februar og mars. Alle befaringer finner sted mellom...

Røroppgradering 2015 – befaring i leilighetene starter nå!

I forbindelse med vedtatt oppgradering av sameiets soilrør, er prosjektstyringen overlatt til OBOS prosjekt. Prosessen starter nå og første punkt er befaring i de...