Sameiets forsikring

Alle forsikringssaker skal gå gjennom styret.

Sameiets eiendom er forsikret i GJENSIDIGE FORSIKRING med polisenummer 88303852.

Den enkelte seksjonseier må selv sørge for å ha hjemforsikring som dekker innbo og løsøre.

Hvis sameiets forsikring skal benyttes, må beboerne straks melde skaden til styret. Forsikringsansvarlig i styret holder så kontakten med Forsikringsavdelingen i OBOS og de involverte sameierne.

Har du spørsmål om forsikringen vår, kan du kontakte Forsikringsavdelingen i OBOS på: tlf 22 86 83 98 eller e-post : forsikring@obos.no.