Sameiets leverandør av vaktmestertjenester Kitty Vaktmesterservice AS er kjøpt opp av Ren Service AS. Oppgavene utføres nå av den nye leverandøren.

139