Styret
Styret

André Langseth

Styreleder

Valgt for 2018 - 2020

Hege Imerslund

Nestleder

Valgt for 2018 - 2020

Anders Blix

Styremedlem

Valgt for 2018 - 2020

Julie Brannfjell

Styremedlem

Valgt for 2019 - 2021

Boye Nythun

Styremedlem

Valgt for 2019 - 2021
Trakk seg fra styret 15. okt. 2019

Varamedlemmer
Varamedlemmer

Margrethe Aaby

1. varamedlem

Valgt for 2019 - 2020

Randi Stokke

2. varamedlem

Valgt for 2019 - 2020

Valgkomité
Valgkomité

Mette Opsal

Medlem

Valgt for 2019 - 2020

Kaja Borchgrevink

Medlem

Valgt for 2019 - 2020

Katharina Wozniak

Medlem

Valgt for 2019 - 2020

Generelt
Generelt

Telefonsvarer: 95 46 19 38
Beboerhenvendelser: https://styret.bjerra29.no
E-post fra eksterne: styret@bjerra29.no (henvendelser fra beboere skal registreres ovenfor)
Fakturaadresse: S. 5251, Bjerregaards gate 29 Sameie
v/ OBOS
PB 6668 ST. OLAVS PLASS
0129 OSLO
Navn: Sameiet Bjerregaardsgate 29
Selskapsform: Eierseksjonssameie
Org. nummer: 983 781 152
Selskapsnummer: 5251
Byggeår: 1931
Heis: Nei
Dyrehold: Ja
Parkering av bil: Nei, kun midlertidig etter tillatelse fra styret
Parkering av MC: Ja, fire plasser kan leies etter søknad
Felles oppvarming: Ja, fjernvarme (ikke loftsleilighetene)
Felles varmtvann: Ja, fjernvarme
Forsikring: Gjensidige forsikring | Polisenummer 88303852
Forretningsfører: OBOS Eiendomsforvaltning AS v/Nina Therese Brotke | Tlf: 22 98 14 66 | nina.brotke@obos.no

Husordensregler
Husordensregler

Vedtekter
Vedtekter