Servicelogg

Her publiserer styret fortløpende informasjon om saker som omhandler feil, reparasjoner og hendelser i sameiet. Serviceloggen er ment å være en oversikt til nytte for fellesskapet og er ikke en uttømmende oversikt over sakene styret til enhver tid arbeider med. De tre siste oppføringene vises alltid øverst på alle nettsidene. 

 • 6 dager siden: Oppgang A og D kan nå ta sine postkassenøkler. Nøklene ligger inne i postkassene.
 • 2 uker siden: Vannkranene på fellesterrassene blir skrudd på for sesongen denne uka.
 • 2 uker siden: Porten ved oppgang F virker igjen. Det var en brukket ledning inne i stikkontakten.
 • 10.04.19: Porten ved oppgang F lar seg ikke åpne. Vi er på saken.
 • 13.03.19: Strømmen er tilbake.
 • 13.03.19:  Strømmen har gått i flere oppganger, vaktmester er på saken nå.
 • 08.03.19: Det er utløst flere feil i brannalarmanlegget i oppgang B. Vi jobber med saken. Resten av anlegget fungerer som det skal.
 • 21.02.19: Brikkeleserne i oppgang A og hovedport virker igjen. Årsaken var et strømbrudd ifm. varmeovnene inne i oppgang A.
 • 21.02.19: Det er meldt om problemer med brikkeleser i oppgang A og hovedport. Vi er på saken.
 • 20.02.19: Porten ved oppgang D er nå reparert.
 • 18.02.19: Låskassa i porten ved oppgang D er defekt og er planlagt skiftet ut førstkommende onsdag.
 • 13.02.19: Det er problemer med å åpne portene ut mot Bjerregaards gate med nøkkelbrikke. Styret er på saken.
 • 11.02.19: Vaktmester har fått beskjed om å strø i bakgården.
 • 07.02.19: Vaktmester har fått beskjed om istapper og issvuller utenfor portrommet ved oppgang D.
 • 02.02.19:  Brannalarm utløst i oppgang C. Falsk alarm.
 • 31.01.19: Døra til søppelskuret lar seg ikke åpne. Vaktmester er på saken.
 • 16.01.19: Oppsummering og plansjer vist på beboermøtet om oppussing av oppganger og portrom blir publisert her på nettsidene i løpet av uken.
 • 10.01.19:  Brannalarm utløst i oppgang D. Falsk alarm.
 • 09.01.19: Vaktmester har fått beskjed om å strø da det er glatt i bakgården.
 • 04.01.19: Det er bestilt reklamasjon på den nye låsen i oppgangsdør H da den ikke fungerer som den skal.
 • 19.12.18: Fakturert seksjonseier for bortkjøring av avfall hensatt utenfor leilighetsdør.
 • 13.12.18: Låsen i oppgangsdør H er defekt. Styret er på saken.
 • 12.12.18:  Det er glatt i bakgården. Vaktmester har fått beskjed om å strø.
 • 12.12.18: Portene ved oppgang F og D er brutt opp. Det er bestilt låsesmed.
 • 12.12.18: Oppgangsdør A går ikke i lås. Vaktmester har fått beskjed.
 • 27.11.18:  Vannet blir stengt torsdag 29. november fra kl. 08:30 til senest kl. 13:00. Kontaktinformasjon ibm. arbeidene er Myrer VVS v/Steffen tlf: 952 66 291 | steffen@myrervvs.no
 • 22.11.18: Sameiets leverandør av vaktmestertjenester Kitty Vaktmesterservice AS er kjøpt opp av Ren Service AS. Oppgavene utføres nå av den nye leverandøren.
 • 02.11.18: Mattene i oppgangene kommer på plass igjen i neste uke. Vaktmesteren har skiftet leverandør.
 • 30.10.18:  Hovedporten er nå reparert. Det ble skiftet et defekt relé i en modul i ringe-tablået som styrer åpne-funksjonen fra brikkeleseren og porttelefonene inne i leilighetene.
 • 29.10.18: Beboere melder om sterk rottelukt i oppgang H. Styret har kontaktet Anticimex.
 • 27.10.18: Felles utekraner på takterrassene er nå stengt for vinteren.
 • 26.10.18: Håndløper til rekkverket i oppgang E skal settes i stand etter fjerning av trappeheis og vil derfor være demontert i noen uker.
 • 24.10.18: Get skal oppgradere det eksisterende kabelnettet i vårt område for å øke kapasiteten på tjenestene. I den forbindelse blir det noe arbeid på utsiden av blokka ved oppgang A som starter opp torsdag 25. oktober 2018.
 • 17.10.18: Den ødelagte modulen i porttelefonsystemet som gjør at det er problemer med å åpne hovedporten med brikkeleser og porttelefoner er gått ut av produksjon. Styret jobber nå iherdig med andre løsninger på problemet.
 • 11.10.18: Feilen med låsen i hovedporten ligger i en modul i porttelefonsystemet som blir skiftet så snart leverandøren får tak i en ny. Det jobbes iherdig med saken.
 • 09.10.18: Leverandøren av brikkesystemet har feilsøkt i brikkeleseren på hovedporten, men ikke funnet noen feil. Porttelefon Service er bestilt til å feilsøke i porttelefon-systemet. Vi håper på snarlig løsning på problemet med at hovedporten er vanskelig å låse opp. Benytt andre porter inntil videre hvis mulig.
 • 21.09.18:  Brannalarm utløst i oppgang E med påfølgende fjerning av detektorer. Anlegget er nå resatt og detektorer koblet inn igjen.
 • 11.09.18: Det er bestilt service på brikkeleseren til hovedporten.
 • 08.09.18: Det er i løpet av sommeren blitt kastet sneiper ned fra flere takterrasser. Styret ber seksjonseiere informere leietakere eller gjester om at dette er strengt forbudt.
 • 31.08.18:  Styret minner om at det er strengt forbudt for beboere, innleide håndverkere eller elektrikere å utføre tekniske endringer i brannanlegget. Dette omfatter alt av utkobling, omlegging av ledninger eller demontering av utstyr inne i leilighetene eller fellesarealer. Sameiets leverandør skal alltid benyttes.
 • 29.08.18: Det er meldt om forskjellige problemer med hovedporten og porten ved oppgang D. Styret er på saken.
 • 10.08.18: Varmtvannet er nå tilbake i oppgang C. Lekkasjen er reparert.
 • 10.08.18: Rørlegger fra Varden er på vei for å utbedre feilen som medførte vannlekkasjen i oppgang C i går kveld.
 • 09.08.18:  Varmtvannet er stengt i oppgang C venstre side (kjøkkenstammen) pga. en lekkasje tidligere i kveld. Vi er på saken.
 • 04.07.18: På grunn av sommerferie vil det ikke bli levert ut nye nøkkelbrikker i perioden 13. juli – 5. august 2018.
 • 29.05.18:  Brannalarm utløst i oppgang A på grunn av matlaging med stor røykutvikling.
 • 29.05.18: Fakturert seksjonseier for hensetting av kjøleskap i søppelskuret.
 • 24.05.18: Hovedporten går nå i lås. Sluttstykket var defekt og er skiftet.
 • 24.05.18: Nye tilluftsventiler montert i oppgang B og E for bedring av luftsirkulasjonen i kjellerne.
 • 21.05.18: Anlegget for radiatorvarme er nå stengt for sommeren. Styret gjør oppmerksom på at mens anlegget er sommerstengt, kan det bli startet for kortere perioder i forbindelse med vedlikehold.