Serviceloggen

Her publiserer styret korte meldinger om saker som omhandler feil, reparasjoner og hendelser i sameiet. Serviceloggen er ment å være en oversikt til nytte for fellesskapet og er ikke en uttømmende oversikt over sakene styret til enhver tid arbeider med. De siste oppføringene vises også alltid øverst på forsiden av nettsiden.