Sikring mot rotter

293

Problemet med rotter har vært tiltagende, særlig i vaktmesterboden og oppgang H. Noen provisoriske sikringstiltak er gjennomført. Nå skal mer permanente tiltak på plass. De mest omfattende tiltakene er i vaktmesterboden og i oppgang H, men i tillegg skal alle lufteåpninger i kjellernes yttervegger og kjeller-til-tak-ventilasjonsjakter sikres.

Anticimex skal stå for arbeidene som er planlagt gjennomført 2. og 3. oktober.