Om skadedyr

Sameiet har tegnet en avtale med skadedyrfirmaet Anticimex.

Avtalen innebærer at Anticimex kommer hver vår og hver høst for å kontrollere og etterfylle beholderne med rottegift, som er plassert i uterom og kjellere.

Avtalen med Anticimex inkluderer hastebesøk når rotter observeres. Ta kontakt med styret umiddelbart om du ser en rotte, eller tegn på at det har vært rotter på ferde.

Fjern aldri døde skadedyr selv. De må behandles som spesialavfall og blir fjernet av Anticimex.

Hjelp oss å holde gården fri for rotter

  • Oppbevar aldri mat i kjellerlokalene.
  • Legg aldri ut fuglemat i gårdsrommet.
  • Følg med i dine egne bodarealer. Betongen er porøs og rotter kan grave seg nye veier inn i kjelleren. Gi beskjed til styret om du oppdager hull og sprekker som bør tettes.

TIPS FOR OPPBEVARING AV TEKSTILER OG ULLKLÆR I BODENE

Flere av sameiets loft og kjellere har tidligere vært angrepet av tekstilskadedyr. Her følge noen råd og tips til hvordan du kan hjelpe til med å unngå at dette skjer igjen. Tekstilskadedyr er insekter som kan leve av fibre fra ull, pels, fjær, filt og silke. Både tekstilbiller og møll er slike insekter. Det er larvene som gjør skade, og det er disse som må bekjempes.

Skadedyrene er avhengige av fettstoffer for å utvikle seg. Derfor foretrekker insektene møkkete og ubehandlet ull som inneholder naturlige fettstoffer. Møkk som matrester og svette er god mat for insektene.

De fleste har ikke plass til å la vintertøyet ligge i skapet over sommeren, og pakker bort det som ikke brukes i bodene på loftene eller i kjellerne. For å unngå en ubehagelig opplevelse når klærne skal finnes frem igjen til høsten og vinteren, er det viktig å være oppmerksom på hvordan klærne pakkes og at de er rene og tørre.

Hvordan oppbevare og pakke klærne

Det verserer ulike meninger i forhold til om ullklær og tekstiler bør pakkes i plast, papir, pappesker, kofferter, esker. Problemet
med plast er at det kan oppstå kondens og fukt ved temperaturendringer. Oppbevaringen bør uansett være tett og det aller viktigste er at klærne er tørre og rene når de pakkes bort.

Sjekkliste for lagring av ull og tekstiler

  • Tekstilskadedyrene foretrekker møkkete klær. Sørg for at alt er rent før det pakkes bort.
  • Pakk klær i tette poser.
  • Husk at klærne må være helt tørre før de pakkes bort.
  • Sjekk lommer for matrester og søppel.
  • Oppbevar tekstilene tørt.

Hold deg oppdatert!
Alle som bor i sameiet bes melde seg på nyhetsbrevet for å motta relevant informasjon om pågående saker, hendelser eller annen viktig informasjon fra styret.

Serviceloggen

SISTE FRA FORSIDEN