Postkasseskilt, postkassenøkkel og navn på ringeklokke

Postkasseskilt

Det skal være et enhetlig og ryddig utseende på postkassene med like postkasseskilt i eloksert aluminium med svart skrift. Det er derfor IKKE anledning til å benytte egenproduserte skilt, midlertidige løsninger med pålimte lapper, tape etc. Dette blir fjernet fortløpende.

Postkasseskilt skal bestilles av styret og koster kr. 150. Dette gjør du her:

Bestill postkasseskilt

Postkassenøkkel

Nøkler til postkassen må du ordne selv.

Ringeklokke
IMG_4106

Er du nyinnflyttet eller av andre grunner har behov for å oppdatere navnet på ringeklokken kontakter du styret.

Husk å oppgi i hvilken oppgang du bor i, eksisterende navn på ringeklokken og hvilke(t) navn du skal skifte til:

Kontakt styret