Slik lufter du radiatoren

Luftbobler i radiatoren hindrer sirkulasjon og full varmeeffekt. Ved luftbobler hører du surkling i radiatorene eller de gir ikke full varmeeffekt.

Finner du ikke luftenøkkelen? Nye kan kjøpes på blant annet Jernia.

1) Steng termostat/ventilen, og vent noen sekunder.

2) Åpne lufteskruen litt (ca. en halv omdreining). Dersom det er luft i radiatoren vil det nå komme en suselyd. Hold den åpen så lenge du hører at luft siver ut. Steng umiddelbart når du ikke hører mer luft. Det kan komme litt vann, så hold gjerne en skål under lufteventilen.

3) Åpne termostat/ventilen igjen.

4) Gjenta på alle radiatorer i leiligheten

Pass på at du ikke skrur lufteskruen HELT ut! Da kan stengeventilen falle ut og vannet vil flomme ukontrollert ut av lufteventilen.

Vi minner og om at det kun er autoriserte håndverkere som kan ta ned eller sette opp radiatorene. Vannskader som oppstår hvis uautoriserte tar ned/setter opp radiatoren dekkes ikke av forsikringen.