Strømmen har gått i flere oppganger, vaktmester er på saken nå.

45