Styret har bestilt matter til alle oppgangene i vinterhalvåret som vil bli skiftet ut hver 14. dag.

187