Styret minner om at det er strengt forbudt for beboere, innleide håndverkere eller elektrikere å utføre tekniske endringer i brannanlegget. Dette omfatter alt av utkobling, omlegging av ledninger eller demontering av utstyr inne i leilighetene eller fellesarealer. Sameiets leverandør skal alltid benyttes.

115