Styret minner om punkt 4 i husordensreglene

“Det er ikke tillatt å hensette gjenstander eller søppel i fellesarealene. Dette gjelder alle fellesarealer, inkludert loft, kjeller, oppganger, gårdsrom og portrom. Det gjelder også alle​ typer gjenstander utenfor egen inngangsdør (dørmatte er tillatt).”

Styret har registrert at ganske mange beboere ser ut til å ikke ta denne bestemmelsen helt alvorlig. Vi minner derfor om at manglende framkommelighet i oppgangene ved brann kan sette liv i fare. Private ting utenfor dørene skaper også problemer for vaskepersonalet og bidrar ikke til felles trivsel.

Det avholdes nå fortløpende befaringer i alle oppganger med tanke på oppfølging av denne bestemmelsen. Vi ber om at alt unntatt dørmatter fjernes. Dette gjelder også sko og skoskap.

Brudd på bestemmelsen vil bli registrert og seksjonseierne vil bli fulgt opp skriftlig.