Vaktmester har fått beskjed om å strø da det er glatt i bakgården.

89